Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 48,00.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.