Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Registratie  / oneens-met-registratie  /

Bezwaar maken tegen registratie in het STZB

Oneens met registratie?

Als u het oneens bent met een registratie dan kunt u daartegen te allen tijde bezwaar maken. Er is geen bezwaartermijn. Bezwaar maken kan ook vóórdat er sprake is van registratie. U leest hier meer over binnen de kennisgeving die u ontvangt van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB).

Eerst contact met uw crediteur
Voor het maken van bezwaar is het nodig contact op te nemen met uw crediteur. Als u met hem uw bezwaar besproken heeft en u komt er onderling niet uit, dan kunt vervolgens bezwaar maken bij het STZB. Wanneer uw crediteur het eens is met uw bezwaren en u komt tot overeenstemming, dan is de crediteur verplicht de registratie ongedaan te maken.

Bezwaar bij het STZB
Als u uw bezwaren geen gehoor vinden bij uw crediteur, kunt u bezwaar maken bij het STZB. Dat bezwaar heeft tot gevolg dat de registratie voor de duur van de behandeling ongedaan gemaakt wordt. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, dan is deze ongedaanmaking blijvend. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, wordt de registratie hervat, totdat er is betaald of er een onderlinge regeling is getroffen.

Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u naar de geschillencommissie. De geschillencommissie is onafhankelijke van het STZB. Het STZB geeft altijd gevolg aan deze uitspraak.

Heeft u vragen?

Het STZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Niet eens met een registratie?

Registratie beëindigen

Hoe kan ik registratie in het register beëindigen?

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.