Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Registratie  /  opname-in-het-register  /

Gevolgen van registratie in het TZB

Opname in het register

Bij het aanmelden van een achterstand wordt een vooraankondiging van registratie toegestuurd. Wanneer er niet binnen twee weken is betaald of een betalingsregeling is overeengekomen, en er is geen bezwaar ingediend, dan wordt de achterstand geregistreerd. Dit houdt in dat de achterstand inzichtelijk wordt voor alle deelnemers aan het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB). Dit leidt onder meer tot de volgende gevolgen:

Bedrijfskredieten
Deelnemende organisaties kunnen de relatie met u verbreken of bijvoorbeeld voorwaarden met betrekking tot betaling en kredieten aanscherpen. Registratie heeft dus gevolgen voor uw kredietwaardigheid.

Faillissementsverzoeken
Alle achterstanden worden opgenomen in de Achterstandendatabank. Wanneer er sprake is van meerdere achterstanden dan kan dit grond bieden voor het indienen van een verzoek tot faillissement.

Voor het aanvragen van een faillissement is een steunvordering noodzakelijk. Uit het feit dat een bedrijf meerdere betalingsachterstanden heeft, wordt door de rechter afgeleid dat het heeft opgehouden te betalen. Het TZB helpt aldus bedrijven hierover informatie uit te wisselen.

 

Schuldhulpverlening en vervolging
Het TZB is opengesteld voor overheidsorganisaties. Naar aanleiding van geregistreerde betalingsachterstanden kunnen zij besluiten contact op te nemen over schuldhulpverlening, maar ook besluiten tot vervolging wegens oplichting of flessentrekkerij.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Sta ik geregistreerd?

Oneens met registratie?

Wat kunt u doen wanneer u oneens ben met de registratie?

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.