Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

STZB Databank  /  achterstandendatabank  /

STZB – Achterstandendatabank

Inzicht in actuele en geverifieerde zakelijke betalingsachterstanden
Organisaties die deelnemen aan het STZB kunnen de databank raadplegen teneinde inzage te verkrijgen in eventuele betalingsachterstanden bij een derde. Zij kunnen deze informatie gebruiken om verantwoorde beslissingen te nemen over het aangaan, voortzetten of verbreken van zakelijke banden met een debiteur.

De Achterstandendatabank van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) bestaat uit achterstanden die door deelnemende organisaties zijn aangemeld. Voordat de achterstand wordt opgenomen in de databank wordt deze eerst geverifieerd. Hiermee wordt de juistheid van de registratie zoveel als mogelijk gegarandeerd. Nadat inlossing van de achterstand heeft plaatsgevonden wordt deze uit de databank verwijderd. Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) houdt toezicht op de actualiteit en juistheid van de informatie.

Onderlinge bescherming en bescherming tegen overkreditering
Door het aanmelden van zakelijke betalingsachterstanden in het STZB beschermen de organisaties zich onderling tegen de gevolgen van zakelijke betalingsachterstanden. Daarnaast beschermt het debiteuren voor overkreditering.

Vroegtijdige signalering
De Achterstandendatabank stelt gemeentelijke overheden en hun partners in staat tot vroegtijdige signalering van problematische zakelijke debiteuren. Deze organisaties kunnen met deze informatie proactief schuldhulp bieden aan de gesignaleerde debiteuren. Hierdoor draagt de Achterstandendatabank bij aan de versterking van het ondernemersklimaat.

Heeft u vragen?

Het STZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Fraudedatabank

Hulpmiddel bij vermoeden van fraude

Kredietdatabank

Hulpmiddel bij preventie van overkreditering

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.