Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Actueel  /  lexicon  /

Lexicon Betalingsachterstanden

Wat is een betalingsachterstand?

Het woord ‘betalingsachterstand’ is samengesteld uit de woorden ‘betaling’ en ‘achterstand’. Onder ‘betaling of betalen’ wordt in het dagelijks spraakgebruik verstaan het presteren door middel van de overdracht van geld. Onder ‘betalen’ en ‘presteren’ wordt in juridische zin verstaan ‘het voldoen van een verbintenis in geld of in natura’.

Wanbetalers

Het woord ‘wanbetaler’ heeft een negatieve lading door het ‘wan’ dat er aan voorafgaat. Het woord draagt een oordeel in zich, terwijl een betalingsachterstand lang niet altijd zo’n oordeel rechtvaardigt. Wie een betalingstermijn overschrijdt kan een wanbetaler zijn maar noodzakelijk is dat allerminst.

Credit Check

Een controle van de kredietwaardigheid van een bedrijf wordt ook wel een ‘credit check’ genoemd. Het betreft de controle van de kredietwaardigheid van een bedrijf om aan de hand daarvan te bepalen of en onder welke voorwaarden een zakelijke relatie met een bedrijf kan worden aangegaan. In verband met het begrip credit check zijn een aantal begrippen van belang om inzicht te krijgen waar het daarbij om gaat. Het gaat om de bedrijfseconomische begrippen ‘liquiditeit’ en ‘solvabiliteit.

Steunvordering

Op deze pagina wordt ingegaan op de vraag wat een steunvordering is en wat het belang ervan is. Wat is een steunvordering? Het hebben van een steunvordering is een belangrijke voorwaarde voor een crediteur om een faillissementsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Registratie op een zwarte lijst

In deze webpagina komt de vraag aan de orde of het registreren van wanbetalers wettelijk geoorloofd is en wat een ‘zwarte lijst’ is. Voor deelnemers aan het TZB is deze vraag relevant: maken zij wel gebruik van een middel dat geoorloofd is?

Aansprakelijkheid voor zwarte lijst

Kan een crediteur een onrechtmatige daad plegen door een debiteur wegens een betalingsachterstand in op een ‘zwarte lijst’ op te nemen?

Verzend en ontvangsttheorie

Voordat een betalingsachterstand door een crediteur in het betalingsachterstandenregister van het TZB geregistreerd kan worden, moet de debiteur over de aanmelding, de mogelijke registratie en de verdere mogelijke gevolgen worden geïnformeerd.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.