Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

CRZB Databank  bedrijfsmonito  /

De Bedrijfsmonitor van het TZB:

direct signalering bij registratie van uw debiteuren

 

Altijd een stap voor zijn?

Ook betalende klanten kunnen uiteindelijk in de problemen raken. Tijdig op de hoogte zijn van betalingsachterstanden? Dat is mogelijk door het laten monitoren van bedrijven. Op deze manier worden aangesloten organisaties op de hoogte gebracht van nieuwe betalingsachterstanden die betrekking hebben op de bedrijven in kwestie.

Direct nadat het gemonitorde bedrijf in het register worden opgenomen, ontvangt u hiervan terstond een mededeling per e-mail. Ook bij het inloggen op de gebruikersomgeving zal er een melding op het dashboard worden weergeven. Hiermee is uw organisatie altijd up-to-date in het geval van eventuele wijzigingen.

Anticipeer direct op ontwikkelingen bij uw debiteuren!

Door de bedrijfsmonitor krijgt u meldingen bij:

  • Betalingsachterstanden
  • Betalingsachterstanden bij nevenvestigingen
  • Betalingsachterstanden bij gerelateerde handelsnamen
  • Faillissementen (optie)
  • surseance (optie)

Hoe plaats ik een bedrijf in de bedrijfsmonitor?

Om een bedrijf toe te kunnen voegen aan de bedrijfsmonitor dient een rapport van het bedrijf in kwestie te worden opgevraagd. Op deze manier krijgt u een actueel overzicht van het bedrijf. Betalingsachterstanden die na deze datum ontstaan zullen direct onder uw aandacht worden gebracht. Wanneer een rapport wordt opgevraagd wordt de mogelijkheid geboden om het betreffende bedrijf in de bedrijfsmonitor te plaatsen.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Afspraak maken

Achterstandendatabank

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.