Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Over de stichting  /  deelnemers  /

Het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB):

– Voorkomen en bestrijden van zakelijke achterstanden
– Voorkomen van overkreditering
– Fraudebestrijding

Deelnemers

Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) delen onderling informatie over zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude. Door samen te werken zijn zij in staat om elkaar te beschermen. Alle in Nederland gevestigde organisaties die zijn opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen een aanvraag indienen tot toelating. Op basis van een standaardonderzoek zal worden bepaald of deelname is toegestaan.

Deelnemersbestand

Het bestand van deelnemers omvat o.a. financiële instellingen, grote leveranciers en invorderingsorganisaties. Enkele voorbeelden daarvan zijn respectievelijk kredietverstrekkers, groothandels en incassobureaus. Zowel organisaties binnen de private alsook de publieke sector zijn deelnemers aan het register.

Kredietverstrekkers

Bij kredietverstrekkers moet gedacht worden aan ondernemingen die zich uitsluitend bezighouden met het verstrekken van leningen, maar ook bedrijven die krediet verstrekken als onderdeel van hun betalingscondities. Deze bedrijven zijn afkomstig uit alle geledingen van het bedrijfsleven: groot-, middel- en kleinbedrijf is vertegenwoordigd in het deelnemersbestand van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB).

Invorderingsorganisaties

Deelnemende invorderingsorganisaties zijn incassobureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren die belang hechten aan een maatschappelijk aanvaardbare oplossing voor zakelijke betalingsachterstanden die tevens effectief en efficiënt is. Daarnaast zetten zij zich met deelname aan het STZB in voor derdenbescherming en tegen fraude.

Overheidsorganisaties

Met name het Ministerie van Justitie en gemeentelijke overheidsorganisaties hebben belang bij de vroegtijdige signalering van problematische zakelijke betalingsachterstanden. Zo kan het Ministerie van Justitie de door ons verzamelde informatie gebruiken in hun strijd tegen fraude en flessentrekkerij. Anderzijds biedt het de mogelijkheid voor gemeentes en hun schuldhulporganisaties om tijdig schuldhulptrajecten aan te bieden. Het STZB is voor beide gevallen een uitstekend hulpmiddel.

 

 

Heeft u vragen?

Het STZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Wie beheert het register?

Het register wordt beheerd door Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB). Meer informatie over de stichting.

Deelnemen aan het TZB

Deelnemen aan het STZB? Maak een afspraak en uw bedrijf wordt getoetst op geschiktheid tot deelname.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.