Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Reglementen  geschillencommissie  /

Geschillencommissie

U heeft bezwaar ingediend bij STZB en uw bezwaar is ongegrond verklaard. Dit terwijl u ervan overtuigd bent dat de beoordeling onjuist is. Voor deze gevallen biedt Stichting Betalingsachterstandenregistratie een extra rechtsgang aan teneinde de onafhankelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen.

In dergelijke gevallen bieden wij u de mogelijk om beroep tegen onze beoordeling in te stellen bij de Geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk en extern panel van deskundigen, die zich over uw zaak zullen buigen. Wij zijn aan de beslissingen van de geschillencommissie gebonden en handelen hier te allen tijde naar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het ‘Reglement Geschillencommissie STZB’. Het reglement en uw gehele dossier zenden wij u tevens toe bij een beoordeling op bezwaar.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.