Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Actueel  /  feiten-en-cijfers  /

Feiten en cijfers STZB

Wat zijn de resultaten van het STZB in het afgelopen jaar 2022?

 

Cumulatieve Analyse van Ingediende Facturen en Openstaande Vorderingen

Tot op heden is gebleken dat 86,9% van de facturen die na registratie bij de Stichting Toezicht Zakelijke Betalingsverkeer zijn ingediend, alsnog zijn voldaan. Van de openstaande vorderingen is 3,6% afgeboekt wegens faillissement van de betreffende debiteur. Daarnaast is 2,6% succesvol geïnd door externe partijen, zoals advocatenkantoren en deurwaarders. Van de totale vorderingen is op dit moment nog 6,9% onvereffend en deze blijven derhalve geregistreerd als openstaand in het register.

Cijfers

(86,9%) opgelost door het register
(3,6%) door faillissement afgeboekt
(2,6%) opgelost door derden
(6,9%) nog openstaand in het register
(100%) totaal

Het Belang van Tijdige Aanmelding van Betalingsachterstanden

Bij de aanmelding van betalingsachterstanden verzoeken wij onze gebruikers om de factuurdatum te specificeren. Uit de verzamelde gegevens over het jaar 2022 blijkt dat alle betalingsachterstanden die binnen 45 dagen na de factuurdatum zijn aangemeld, eveneens binnen een termijn van 14 dagen zijn opgelost. Dit komt neer op een hoog percentage van 92%. Deze statistieken onderstrepen het belang van een rigoureus debiteurenbeheer. Wij adviseren u derhalve om bij betalingsachterstanden zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.

Snelheid van Betalingsoplossingen in 2022

In het jaar 2022 is uit onze data gebleken dat 81,3% van de bij de Stichting Toezicht Zakelijke Betalingsverkeer aangemelde facturen binnen een termijn van 14 dagen is opgelost. Dit betekent dat de facturen binnen deze periode zijn voldaan, of dat er een betalingsregeling is overeengekomen waaraan de debiteur zich heeft gehouden. Een additioneel percentage van 11% is opgelost na het verstrijken van de 14-daagse termijn. Op de peildatum van 31 december 2022 was echter nog 10,3% van de facturen onopgelost.

Cijfers

(81,3%) opgelost binnen 14 dagen
(11%) opgelost na 14 dagen
(10,3%) niet opgelost
(100%) totaal

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.