Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

STZB Databank  /  fraudedatabank  /

STZB databank: fraude

Gevallen van fraude bezorgen het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks miljarden aan schade

 

STZB – fraude

Gezamenlijk stappen ondernemen
Uit de door de gezamenlijke deelnemers geregistreerde betalingsachterstanden kunnen conclusies getrokken worden over de aard daarvan. Hierdoor kan een bepaald beeld van de debiteur naar voren komen. Wanneer uit het beeld van een debiteur naar voren komt dat er deze er een gewoonte van maakt om goederen af te nemen zonder daarvoor te betalen, wordt deze debiteur opgenomen in de Fraudedatabank en is het via het STZB mogelijk om met andere getroffen deelnemers in contact te komen en gezamenlijk te onderzoeken of er voldoende reden is om aangifte te doen.

Gegevensuitwisseling
STZB faciliteert gegevensuitwisseling Deelnemende organisaties worden indien zij dit wenselijk vinden middels het STZB met elkaar in contact gebracht in het geval van vermoedelijke fraude. Een deelnemende organisatie kan in zo’n geval een verzoek tot uitwisseling van contactgegevens bij het STZB doen. Het STZB vraagt dan om toestemming aan de overig betrokken deelnemers tot het uitwisselen van deze gegevens en vermeldt daarbij het doel van de gegevensuitwisseling: nagaan of gezamenlijk aangifte kan worden gedaan.

Justitie
De Achterstandendatabank van het STZB genereert inzicht in de actuele en geverifieerde betalingsachterstanden van bedrijven en organisaties. Hiermee wordt het eenvoudiger om organisaties die zich beroepsmatig bezighouden met het plegen van misbruik en fraude in kaart te brengen. Het STZB verifieert deze informatie en kan deze vervolgens onmiddellijk met de relevante overheidsdiensten delen. De informatie die de achterstandendatabase van het STZB voortbrengt stelt daarmee de overheid in staat een effectiever beleid te voeren bij het bestrijden van zakelijke fraude en misbruik. Op deze manier wordt fraude en flessentrekkerij effectief aangepakt.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Achterstandendatabank

Kredietdatabank

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.