Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Actueel  /  marktonderzoek   /

Resultaten en Conclusies: Marktonderzoek Uitgevoerd door STZB

Op deze pagina treft u de resultaten en conclusies aan met betrekking tot het marktonderzoek dat is uitgevoerd door de Stichting Toezicht Zakelijke Betalingsverkeer.

Onderzoek

De Stichting Toezicht Zakelijke Betalingsverkeer (STZB) heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de problematiek van zakelijke betalingsachterstanden binnen het Nederlandse bedrijfsleven. In dit onderzoek zijn alle rechtsvormen en sectoren vertegenwoordigd.

Van de onderzochte bedrijven geeft 55% aan regelmatig geconfronteerd te worden met betalingsachterstanden, wat de kwestie tot een maatschappelijk relevant probleem maakt. Bovendien geeft 82% van deze groep aan hierdoor daadwerkelijk inkomsten te missen. Circa 55% rapporteert meer dan €1.000 per jaar aan inkomsten te missen, terwijl bij 22% de gemiste inkomsten zelfs boven de €10.000 uitkomen. Ondernemingen met meer dan 100 medewerkers lopen het meeste risico; 61% van deze groep mist meer dan €10.000 aan inkomsten door wanbetaling.

Opmerkelijk is dat de meerderheid van de bedrijven hun debiteuren niet controleert op kredietwaardigheid. De belangrijkste reden hiervoor is een inschatting van laag risico. Toch geeft 27% van de ondervraagden aan nooit problemen met wanbetalers te ervaren, en 17% vindt de kosten voor een dergelijke controle te hoog. Algemeen wantrouwen jegens een debiteur is de voornaamste reden voor het uitvoeren van een kredietcheck; 36% voert een check uit bij twijfel aan de betrouwbaarheid van de debiteur. Voor 21% is een kredietwaardigheidscheck standaardprocedure bij een nieuwe debiteur, en 24% voert een check uit als de debiteur tot dan toe onbekend is. Gemiddeld voert 21% een dergelijke controle uit als het betrokken bedrag boven een bepaalde waarde uitstijgt.

Onderzoek

Statistieken & cijfers

Het marktonderzoek is verricht met aandacht voor diversiteit. Zo is niet elk bedrijf hetzelfde en kunnen er verschillen optreden in de cijfers bij verschil in omvang, rechtsvorm e.d.. Daarom is er gebruik gemaakt van een divers bestand van bedrijven. Zo is er o.a. rekening gehouden met vestigingsplaats, bedrijfssector en de jaaromzet. De exacte percentages zijn in overzichtelijke cirkeldiagrammen verwerkt, welke hieronder zijn te vinden.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.