Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

STZB Databank  /  steunvordering-zoeken  /

Steunvorderingen vinden via het STZB:

een effectief hulpmiddel bij een faillissementsaanvraag

 

Steunvordering zoeken

Wanneer u te maken heeft met een debiteur die zijn facturen niet betaalt, zich onbereikbaar houdt en/of op geen enkele wijze bereid is tot medewerking kunt u een faillissementsverzoek indienen bij de rechtbank. Om te voorkomen dat dit onmogelijk blijkt door gebrek aan een steunvordering kunt u met behulp van de Achterstandendatabank een partij vinden die wellicht met hetzelfde probleem te maken heeft.

 

  1. Zoek het desbetreffend bedrijf op in het register.
  2. Vraag een rapport op van dit bedrijf.
  3. Heeft het bedrijf een of meer geregistreerde betalingsachterstanden? Zo ja, ga door naar stap 5.
  4. Zijn er geen geregistreerde betalingsachterstanden? Mogelijk is het raadzaam om het bedrijf te monitoren. U krijgt dan een melding bij het optreden van een betalingsachterstand.
  5. Op de rapport-pagina, die verschijnt nadat u op ‘rapport opvragen’ heeft geklikt, klikt u vervolgens op de button ‘Overige meldingen’. Deze vindt u rechtsboven in uw scherm.
  6. Vul het formulier in en vink het vakje voor ‘Faillissement aanvragen’ aan en druk op ‘Verzenden’.
  7. Het STZB vraagt hen contact met u op te nemen.
  8. Het staat hen dan vrij om wel of niet te reageren op uw verzoek.*

          *In 98% van de gevallen gebeurt dit wel.

Let op!
Wij raden u verder aan om uw betalingsachterstand in ieder geval aan te melden, zodat ook derden u kunnen benaderen voor een steunvordering. Uw contactgegevens worden in een dergelijk geval slechts verstrekt aan derden nadat u expliciet akkoord bent gegaan met het delen van uw gegevens voor de steunvordering.

Steunvordering

Indien het geval zich voordoet waarin een debiteur niet tot betaling van zijn factuur overgaat, dan is het mogelijk om een bodemprocedure te starten. In de meeste gevallen leidt dit tot een tijdrovend en kostbaar juridisch proces. Ook kan ervoor gekozen worden om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Dit is vaak eenvoudiger, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.

De rechtbank zal het faillissement uitspreken indien is gebleken dat de debiteur is opgehouden te betalen, hetgeen uiteraard gemakkelijk is vast te stellen. Een ander belangrijk vereiste is de pluraliteit van schuldeisers. Dit houdt kortgezegd in dat de debiteur in ieder geval meer dan één schuldeiser heeft waarbij hij is opgehouden met betalen.

De aanvrager van het faillissement dient aldus aan te kunnen tonen dat naast de eigen vordering er tevens sprake is van een vordering van een andere schuldeiser. De andere vordering is in dit geval een zogenaamde ‘steunvordering’. De steunvordering is hiermee essentieel voor het aanvragen van faillissement en de verdere verdeling van de boedel.

Het aantonen van de aanwezigheid van andere vorderingen die eveneens onbetaald blijven, is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan. Openstaande facturen worden immers niet zomaar aan derden bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat steunvorderingen wel bestaan, maar helaas onvindbaar blijven voor andere bedrijven.

Om te voorkomen dat bedrijven hun facturen structureel niet betalen en hier vervolgens zelfs mee wegkomen, biedt het TZB het Steunvorderingenregister aan. Met behulp van het Steunvorderingenregister kunnen steunvorderingen eenvoudig worden gevonden. Het Steunvorderingenregister heeft namelijk een directe koppeling met de Achterstandendatabank. Hiermee worden langlopende achterstanden direct gekoppeld aan andere reeds bestaande achterstanden.

Het vinden van een steunvordering is hiermee aanzienlijk vergemakkelijkt. Bedrijven worden hiermee niet langer beperkt in hun mogelijkheden tot het incasseren van hun vordering. Waar de niet-betalende partij voorheen niets te vrezen had en steevast weigerde te betalen, kan diegene nu daadwerkelijk geconfronteerd worden met een faillissement. Hiermee worden oplossingen gecreëerd doordat betaling plaatsvindt ter voorkoming van faillissement of het faillissement leidt uiteindelijk tot boedelverdeling waarmee de vordering alsnog (deels) wordt geïncasseerd.

Heeft u vragen?

Het STZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Achterstandendatabank

Fraudedatabank

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.