Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Registratie  /  registratie-beeindigen  /

Registratie beëindigen: betalen, een regeling treffen of bezwaar maken

Registratie beëindigen

Als u niet op tijd heeft gereageerd op de vooraankondiging van registratie van uw betalingsachterstand dan is deze opgenomen in de Achterstandendatabank van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB). U kunt registratie dan op de volgende drie manieren beëindigen:

Door te betalen
Na betaling is uw crediteur verplicht de betalingsachterstand te verwijderen uit de Achterstandendatabank. Wanneer u de registratie wil beëindigen door te betalen, dan kan dit door de factuur van uw crediteur te voldoen. U betaalt dus rechtstreeks aan uw crediteur en niet aan het TZB.

Een regeling treffen
Wanneer u niet in staat bent om te betalen dan kunt u proberen in overleg met uw crediteur tot een betalingsregeling te komen. Uw crediteur is niet verplicht om een voorgestelde betalingsregeling te accepteren. Komt u wel tot een betalingsregeling, dan verwijdert de crediteur de betalingsachterstand uit het TZB.

Bezwaar maken
Meent u dat u geen betalingsachterstand heeft, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient daarvoor eerst contact op te nemen met uw crediteur. Komt u er met de crediteur niet uit, dan kunt u bezwaar maken bij het TZB. Als gevolg van dit bezwaar wordt de registratie van de betalingsachterstand voorlopig beëindigd. Als het bezwaar wordt aangemerkt als gegrond, dan is deze beëindiging blijvend. Is het bezwaar ongegrond, dan wordt de registratie hervat. De registratie kan dan alleen beëindigd worden door betaling of door een betalingsregeling met de crediteur.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Oneens met registratie?

Opname in het register

Wat zijn de gevolgen van opname in het register?

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.