Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Contact  /  veelgestelde-vragen  /

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van alle veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Dit is om er zeker van te zijn dat het om een opeisbare vordering gaat. Er is aan de debiteur na het verstrijken van 30 dagen een redelijke termijn geboden om de vordering te voldoen.

U krijgt alvorens uw onderneming bij ons geregistreerd dreigt te worden een brief over de mogelijke opname van uw betalingsachterstand in het register.

Alle bedrijven die ingeschreven staan bij de KvK zijn ook in de Achterstandendatabank te vinden. Het kan zijn dat u een teken bent vergeten. De zoekopdracht vindt een bedrijf alleen als deze helemaal juist geschreven is. Mocht dit nog niet lukken probeer het dan met het KvK-nummer.

Alle actuele bedrijfsgegevens zoals u die ook zult aantreffen in een uittreksel van het handelsregister plus alle geregistreerde en actieve betalingsachterstanden van een bedrijf.

Allereerst dient de debiteur ingeschreven te staan in het Nederlandse handelsregister. Daarnaast dient er sprake te zijn van een opeisbare vordering van minimaal €100, die na 30 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet is voldaan.

Om een betalingsachterstand toe te kunnen voegen aan het register moet er sprake zijn van een onderneming die bij het Nederlandse Handelsregister staat ingeschreven. Daarnaast moet u aangemeld zijn bij STZB en dienen uw gegevens door ons geverifieerd te zijn.

Er is een franchise van €100 van toepassing om te voorkomen dat te lage vorderingen in het register worden opgenomen.

Wij registeren geen wanbetalers maar wel betalingsachterstanden. Wij spreken niet van wanbetalers omdat het hebben van een betalingsachterstand niet meteen inhoudt dat een debiteur een ‘wanbetaler’ is. Wel draagt vermelding bij aan een transparante zakelijke markt en geeft het andere bedrijven meer inzicht in een situatie wat weer voor meer vertrouwen zorgt. Tevens wordt zo collectief tegen wanbetaling, misbruik en (faillissement)fraude opgetreden. Tot slot vergroot u uw kans om de betaling alsnog voldaan te zien doordat uw debiteur niet in het register opgenomen wilt worden.

Een vermelding blijft niet langer in de Achterstandendatabank staan dan noodzakelijk. Wanneer u uw vordering voldoet zal uw crediteur zo snel mogelijk overgaan tot het verwijderen van de vermelding. Het verwijderen van de vermelding kan tot 30 dagen in beslag nemen.

Wanneer een vermelding wordt verwijderd (door ons of de crediteur), dan zal deze dan ook geheel verwijderd worden en geen onderdeel meer uitmaken van het register.

Bezwaar

Indien u wilt aantonen dat de vermelding onjuist is kunt u bezwaar aantekenen middels de speciaal hiervoor bestemde pagina op deze website.

Wij gaan dan over op het plaatsen van de vermelding in de Achterstandendatabank. U zou contact op kunnen nemen met uw crediteur, deze kan te allen tijde zijn vermelding verwijderen. Mocht u er niet uit komen met uw crediteur dan kunt u bij ons middels de op de website beschreven procedure deze website maken en aantonen dat de vermelding onjuist is. Als dit zo blijkt te zijn verwijderen wij de vermelding.

Wij zijn geen incassobureau en verzorgen dan ook geen betalingen van onze gebruikers. U dient het factuurbedrag over te maken op de wijze die in uw factuur staat omschreven of op de wijze zoals u die bent overeengekomen met degene die u vermeld heeft.

Privacy

Alles wat u op STZB doet is niet zichtbaar voor derden. Tenzij het gaat om de registratie van een betalingsachterstand. Hierbij zijn uw gegevens in ieder geval zichtbaar voor de debiteur en kunt u ervoor kiezen om deze af te schermen of zichtbaar te laten voor derden. Alle zoekacties, opvragen van rapporten en het monitoren van bedrijven zal niet bekend zijn bij die bedrijven.

Uw bedrijfsgegevens zijn slechts zichtbaar voor STZB en de debiteur waarop uw vordering betrekking heeft. Uw bedrijfsgegevens zullen nooit zichtbaar zijn voor derden.

Ja, voor zover een vermelding betrekking heeft op een eenmanszaak, zzp’er of de gegevens rechtstreeks te herleiden zijn tot een persoon verwerken wij persoonsgegevens. Dit gebeurt geheel in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt dit bij het inloggen aangeven. Volg dan de stappen.

U krijgt van ons een verificatiecode toegezonden. Wees er echter op bedacht dat de code binnen 30 dagen na activatie van uw account ingevuld dient te zijn. U voorkomt hiermee dat de verificatiecode zijn geldigheid verliest. Bent u de code kwijt? Neem dan contact op met ons.

Mocht uw vraag nog niet beantwoord zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Heeft u vragen?

Het STZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Begrippenlijst

Graag leggen wij u uit welke begrippen wij gebruiken en wat de betekenis daarvan is. Bekijk onze Lexicon-pagina.

Op de hoogte blijven?

Op onze nieuwspagina delen wij belangrijke ontwikkelingen binnen de credit managementbranche.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.