Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Reglementen  /  disclaimer  /

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. U kunt aan de informatie op deze website, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen.

 

Stichting Toezicht Zakelijke Betalingsverkeer (STZB) zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de website te bieden. Zij garandeert echter evenwel niet dat de website altijd beschikbaar en bereikbaar is. Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van de Achterstandendatabank of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Achterstandendatabank te raadplegen. Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Betalingsachterstandenregistratie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) behoudt zich het recht voor de in het register aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

De intellectuele eigendomsrechten op deze website en het register berusten bij Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB), tenzij anders aangegeven. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of om niet dan wel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.