Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Naar aanleiding van het ‘Tiketa-arrest’ van het
Europese Hof van Justitie (
ECLI:EU:C:2022:112), is
de Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten (pdf, 21,7 KB) gewijzigd. De Rechtspraak
heeft een nieuwe versie op
rechtspraak.nl gepubliceerd.
Deze richtlijn is een belangrijk hulpmiddel voor
rechters bij zaken die raken aan een aantal bepalingen uit het Burgerlijk
Wetboek die gaan over de bescherming van consumenten bij op afstand of buiten
de verkoopruimte gesloten overeenkomsten, zoals telefonisch tot stand gekomen
overeenkomsten of aankopen in een webshop. 

Reden wijziging

Het Europese Hof van Justitie heeft in het Tiketa-arrest bepaald dat de artikelen 6 en 8 van richtlijn 2011/83 er niet aan in de weg staan dat (een deel van) de verplichte precontractuele informatie alleen wordt verstrekt in de algemene voorwaarden. Wel moet dan aan de in het arrest weergegeven eisen worden voldaan. Zo moeten de algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website van de handelaar (of tussenpersoon) en moet de consument op actieve wijze zijn goedkeuring aan die voorwaarden hebben verleend. Dit door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje. Ook moet de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd worden. Omdat de rechter moet kunnen beoordelen of aan deze eisen is voldaan, is de richtlijn aangepast. Dat betekent dat een papieren versie van de algemene voorwaarden als productie in het geding moet worden gebracht. Verder moet gesteld worden waar de betreffende precontractuele informatie in de algemene voorwaarden te vinden is. 

Informatieformulier

Om naleving van (pre)contractuele informatieplichten te beoordelen, moet de rechter over voldoende informatie beschikken. Die informatie moet door de partij (of diens rechtsopvolger) op wie de informatieplichten rusten, worden aangeleverd. Aanvankelijk bestond bij partijen onduidelijkheid over welke informatie op welke wijze verstrekt moest worden. Daarom hebben de rechtbanken ter ondersteuning van partijen tijdelijk een informatieformulier ter beschikking gesteld. Nieuwe jurisprudentie van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie vragen, samen met de algemene rechtsontwikkeling, om een voortdurende controle en aanpassing van het informatieformulier. Maar inmiddels mogen partijen aan de hand van opgedane ervaringen in de afgelopen jaren in staat worden geacht bekend te zijn met de eisen die aan de stelplicht en onderbouwing daarvan worden gesteld. Bovendien geeft de gewijzigde Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten duidelijke handvatten voor de rechtspraktijk. De rechtbanken gaan daarom niet door met het controleren en aanpassen van het informatieformulier. Het wordt op 1 augustus 2022 van rechtspraak.nl verwijderd.

Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten (pdf, 21,7 KB)

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.