Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Info  /  kredietverstrekkers  /

Kredietverstrekkers & STZB

Kredietverstrekkers

Door de betalingscondities die bedrijven bij het aangaan van zakelijke banden overeenkomen, verlenen zij hun afnemers in veel gevallen krediet. Zo wordt er bijvoorbeeld afgesproken dat niet per leverantie maar per maand of per kwartaal wordt gefactureerd. Deze afspraken bevorderen het soepel verloop van het betalingsverkeer en voorkomen onnodige administratieve werkzaamheden. Keerzijde van deze medaille is dat het bedrijfsrisico toeneemt wanneer de zakenpartner niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

De achterstandendatabank van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) kan zakelijke kredietverstrekkers beschermen tegen deze risico’s doordat het bij het aangaan van zakelijke banden inzicht geeft in de actuele geverifieerde betalingsachterstanden van een zakenpartner en doordat het mogelijk maakt betalingsachterstanden van bedrijven te monitoren en te waarschuwen als er zich risico’s voordoen. Hierdoor is het mogelijk de betalingscondities af te stemmen op het betalingsgedrag van de afnemer en de zakelijke kredietverstrekking op tijd te wijzigen als er bij een afnemer betalingsachterstanden ontstaan.

De achterstandendatabank van het STZB verschilt hierin belangrijk van andere krediet managementsystemen die inzicht geven in de solvabiliteit en liquiditeit van een afnemer. De solvabiliteit en liquiditeit zijn belangrijk of een bedrijf al haar schulden kan terugbetalen, maar geven geen inzicht in betalingsbereidheid van een partij, zoals de achterstandendatabank van het STZB wel doet.

Heeft u vragen?

Het STZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Wie beheert het STZB?

Deelnemen aan het STZB

Deelnemen aan het STZB? Maak een afspraak en uw bedrijf wordt getoetst op geschiktheid tot deelname.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.