Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Info  /  justitie  /

Justitie en TZB

Justitie

De overheid hecht groot belang aan een gezond economisch klimaat. Zij bevordert langs verschillende wegen het zakelijk economisch verkeer en bestrijdt misbruik en fraude door organisaties die het niet zo nauw nemen met de belangen van anderen.

Bij het bestrijden van bedrijven die er een gewoonte van maken hun leveranciers niet te betalen ontbreekt het overheidsdiensten in veel gevallen aan overzicht waaruit het structurele karakter van het misbruik en de fraude blijkt. Dit gebrek aan overzicht heeft verschillende oorzaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de beperkte openbaarheid van de rechtspraak en het ontbreken van een doeltreffend opereren van andere overheidsdiensten.

De register van het TZB biedt hier de helpende hand. Het genereert namelijk inzicht in de actuele en geverifieerde betalingsachterstanden van bedrijven en organisaties. Hierdoor komen organisaties die zich beroepsmatig bezighouden met het plegen van misbruik en fraude snel in beeld.

Informatie die de register van het TZB voortbrengt stelt de overheid in staat een effectiever beleid te voeren bij het bestrijden van zakelijke fraude en misbruik. Het TZB verifieert deze informatie en kan deze vervolgens onmiddellijk met de relevante overheidsdiensten delen. Op deze manier wordt oplichting en flessentrekkerij effectief aangepakt.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Fraudedatabank

Wie beheert het TZB?

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.