Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Info  /  invorderingsorganisaties  /

Invorderingsorganisaties & TZB

Invorderingsorganisaties

Invorderingsorganisaties zoals incassokantoren en deurwaarders hebben op verschillende manieren belangrijke voordelen van de informatie die de achterstandendatabank van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB) verstrekt over zakelijke betalingsachterstanden:

• Het is een strategisch keuzemiddel bij het kiezen van de juiste incassomaatregel

Het register geeft inzage in het aantal actuele en geverifieerde betalingsachterstanden van een debiteur. Hierdoor kan de juiste wijze van incasseren worden bepaald. Bij een ZZP-er met een eenmalige betalingsachterstand van een laag bedrag past immers een andere strategie dan een groter bedrijf met een groot aantal omvangrijke betalingsachterstanden. Via het register wordt inzichtelijk of er steunvorderingen zijn. Hierdoor kan efficiënt worden ingezet op een faillissementsaanvraag.

• Het is een bron voor credit-managementadvies

Doordat de achterstandendatabank inzicht geeft in het aantal geverifieerde en actuele betalingsachterstanden van een debiteur is het een bron voor credit management advies ter preventie van zakelijke betalingsachterstanden. Waar andere adviseurs hun dienstverlening baseren op de historische liquiditeits- en solvabiliteitspositie van een partij, geeft het register actueel inzicht in het daadwerkelijk geverifieerd betalingsgedrag van de partij.

• Het draagt bij aan het maatschappelijk verantwoord incasseren en aan het treffen van een minnelijke schikking

Doordat het gebruik van het register niet leidt tot maatschappelijk onaanvaardbare additionele kosten is het een verantwoorde manier van incasseren. Het gebruik van het register leidt tot een onafhankelijke benadering van de debiteur en de procedure bevordert overleg tussen crediteur en debiteur om tot een minnelijke regeling te komen. Dit doordat de debiteur gestimuleerd wordt om in overleg te treden voordat registratie plaatsvindt. Het Stichting int geen gelden en benadert de debiteur alleen op verzoek en onder regie van de invorderingsorganisatie. Het register draagt bij aan de beperking van overcreditering en beschermt derden.

• Het bevordert de bedrijfsefficiency

Gebruik van de achterstandendatabank beperkt in het algemeen de hoeveelheid correspondentie en het aantal benodigde telefoongesprekken per vordering; Er is een beperkte informatie-uitwisseling nodig voor het aanmelden van een betalingsachterstand en de invorderingsorganisatie ontvangt de betalingen zelf.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00

Deelnemen aan het TZB

Deelnemen aan het TZB? Maak een afspraak en uw bedrijf wordt getoetst op geschiktheid tot deelname.

Achterstandendatabank

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.