Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2023 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en akkerland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.