Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

‘Het is goed om te zien dat het kabinet blijft investeren in een sterke democratische rechtsstaat.’ Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in reactie op de vandaag gepubliceerde Prinsjesdagstukken (rijksoverheid.nl). Financiële stabiliteit helpt volgens Naves om door te gaan met ontwikkelingen die een lange adem vergen. ‘Zo kunnen we extra rechters blijven opleiden, nodig om tijdige rechtspraak te leveren en de werkdruk te verlagen. Maar het stelt ons ook in staat om meer wijkrechtspraak op te zetten en verder te gaan met ontwikkelingen op het gebied van innovatie en digitalisering.’

Stabiliteit

‘Alleen met een robuuste en stabiele begroting kunnen we blijven doen wat de samenleving van ons vraagt: het leveren van hoogwaardige rechtspraak. We spreken de verwachting uit dat ook het volgende kabinet ziet dat het noodzakelijk is om op structurele wijze de rechtsstaat te versterken.’ Met het vorig jaar gesloten prijsakkoord tussen de Raad en de minister voor Rechtsbescherming werd na jaren van bezuinigen eindelijk weer geïnvesteerd in de Rechtspraak. Naves: ‘Het lost niet al onze problemen in een klap op, maar stut wel het fundament.’

Griffierechten

Maar het draait volgens de voorzitter van de Raad niet om investering in de Rechtspraak alleen. ‘Het gaat bijvoorbeeld ook om een adequate rechtsbijstand, zodat de rechtsbescherming van burgers verbetert. Maar wij zijn er ook groot voorstander van dat de individuele rechter de mogelijkheid krijgt te toetsen aan onze Grondwet. Het is daarom goed te zien dat het kabinet het voornemen heeft om eind 2023 een voorstel in te dienen over constitutionele toetsing.’ 

Ook is het volgens hem belangrijk oog te hebben voor de financiële drempels die mensen ervaren als zij hun recht willen halen. Naves: ‘De toegang tot de rechter is een grondrecht. Maar een rechtszaak voeren kost geld, en niet iedereen kan dat betalen. Het is daarom goed om te zien dat het kabinet griffierechten gaat verlagen, maar in het regeerakkoord was sprake van een veel grotere verlaging dan nu wordt voorgesteld. Dat is een terugtrekkende beweging die mij zorgen baart. Ik hoop, en verwacht, dat een volgend kabinet deze handschoen weer oppakt.’

No cure, no pay

Henk Naves is daarnaast positief over de aangekondigde maatregelen om de belastingrechtspraak te ontlasten. Door de grote hoeveelheden zogenoemde no cure, no pay-zaken loopt de belastingrechtspraak vast

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.