Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Procespartijen kunnen sinds maart digitaal hoger beroep indienen in rijksbelastingzaken bij hof Arnhem-Leeuwarden

Procespartijen kunnen sinds maart 2022 digitaal hoger beroep indienen en documenten uitwisselen
in rijksbelastingzaken bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. André Kuijper, manager
Tax en procesvoering Ernst & Young (EY) deed in de praktijk al ervaring op.
‘Mijn Rechtspraak werkt goed en overzichtelijk. Met een paar klikken heb je een
beroepschrift ingediend en ontvang je direct een ontvangstbevestiging.’

‘Digitaal versturen is zoveel makkelijker dan papieren stukken printen en opsturen. Je bent niet meer afhankelijk van de postbezorging of een koerier. Ook ontvang je een kennisgeving als er een nieuw document in het dossier wordt geplaatst, bijvoorbeeld een verzoek om uitstel van de andere partij. Dat maakt het transparant. Het enige wat je moet regelen is eHerkenning om in te loggen. Maar de meeste belastingadviseurs hebben dat waarschijnlijk al voor bijvoorbeeld btw-aangifte. Het portaal werkt goed en eenvoudig. De informatie op de website en de handleiding voor het webportaal (pdf, 1,2 MB) zijn heel gemakkelijk en duidelijk, maar eigenlijk wijst het portaal zich vanzelf.’

30% digitale indieningen

De Belastingdienst procedeert in alle lopende en nieuwe zaken digitaal bij het hof Arnhem-Leeuwarden. Het hof nodigt de andere partij dan uit om ook digitaal (verder) te procederen. André: ‘Dat betekent dat je in een lopende zaak deels een papieren dossier hebt (stukken die voor 28 maart zijn ingediend) en deels een digitaal dossier (stukken die na 28 maart zijn ingediend). De stukken die al in het dossier zaten, worden niet digitaal gemaakt. Door de tijd krijgen de digitale dossiers de overhand.’ In nieuwe zaken ontvangt het hof steeds vaker het beroepschrift via Mijn Rechtspraak. Op dit moment (eind juni 2022) dienen belastingadviseurs, advocaten en burgers 30% van de hogerberoepschriften digitaal in en de Belastingdienst doet dit in 100% van de gevallen.

Digitale envelop

Raadsheer Richard Spek is nauw betrokken bij het project Digitale Toegang. Dat project maakt het de komende jaren mogelijk voor rechtzoekenden en procesvertegenwoordigers om digitaal te procederen in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures. ‘Burgers konden al een flink aantal jaren digitaal een beroepschrift en andere stukken indienen bij het hof’, vertelt hij. ‘Het gerecht kon echter geen stukken digitaal aan de burger sturen, zodat dat nog per post ging. Ook de procesvertegenwoordigers dienden alles nog op papier in. Daar willen we vanaf, want de hele wereld werkt digitaal. Alleen voor de Rechtspraak moesten procesvertegenwoordigers nog printen. Nu vervangen we de papieren envelop door een digitale envelop voor alle partijen.’

Makkelijk mogelijk maken

In de pilot bij het hof Arnhem-Leeuwarden wordt de techniek van het webportaal en de interne werkwijze beproefd. Als het goed werkt, kunnen partijen in het najaar ook bij de andere hoven digitaal hoger beroep starten en stukken uitwisselen in rijksbelastingzaken. De Rechtspraak heeft nauw contact over de gebruiksvriendelijkheid van het portaal met de brancheverenigingen van belastingadviseurs (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en Register Belastingadviseurs) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 

André: ‘Ik kan het collega’s zeker aanraden om het portaal te gebruiken. Dat neemt niet weg dat er verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld dat je in het digitale dossier ziet wie de indiener van een stuk is.’ Richard: ‘Je moet het digitale dossier vooral zien als een centrale vindplaats van alle stukken. Mijn Rechtspraak is geen documentmanagementsysteem. We proberen het digitaal procederen zo makkelijk mogelijk te maken voor partijen. Zo werken we onder andere aan een knop waarmee je je als procespartij eenvoudig kunt melden in een al lopende zaak. Op die manier willen we nog meer partijen overtuigen om de stap te maken naar digitaal procederen.’

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.