Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht
Stichting Betalingsachterstandenregistratie
Postbus 1323, 2130 EK Hoofddorp
Waarom dit formulier?
U heeft van betalingsachterstanden.nl een schrijven ontvangen met de mededeling dat een crediteur u wenst te vermelden in het betalingsachterstandenregister.

Nadat u hierover contact heeft opgenomen met de partij die uw bedrijf wenst te vermelden, niet gezamenlijk tot een oplossing heeft kunnen komen en van mening bent dat dit een onjuiste registratie betreft, dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar in te dienen. U kunt bezwaar indienden door gebruik te maken van dit formulier.
Bezwaarformulier opsturen naar:
Stichting Betalingsachterstandenregistratie Afd. Bezwaar
Postbus 1323
2130 EK HOOFDDORP
bezwaar@betalingsachterstanden.nl
Meer informatie
Kijk op www.betalingsachterstanden.nl of bel betalingsachterstandenregister op 0900- 0400567. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Betalingsachterstanden.nl is niet telefonisch bereikbaar voor het indienen van een bezwaar.
1. Uw gegevens
2. Vermelding
4. Motivering van uw bezwaar
Indien u in het bezit bent van bewijs, voeg dit dan toe. Dit zal uw bezwaarprocedure versnellen.
6. Bijlage
U dient ten minste de volgende documenten mee te sturen met uw bezwaar:

- Uittreksel van een geldige registratie (maximaal 3 maanden oud) bij de Kamer van Koophandel.
- Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning). Het Burgerservicenummer en de pasfoto hierop kunnen, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), onzichtbaar worden gemaakt.

Wanneer er geen uittreksel registratie Kamer van Koophandel en/of kopie legitimatie-bewijs is bijgevoegd, wordt het bezwaar niet in behandeling genomen.
.
Voegt u documenten toe als bijlage waaruit moet blijken dat de vordering niet opgenomen moet worden in het betalingsachterstandenregister?

Ik stuur de volgende bijlagen bij dit formulier:
7. Ondertekening
Betalingsachterstanden.nl neemt uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling en zal u over het resultaat informeren. Blijkt achteraf dat er geen grond is om aan de juistheid van de vermelding te twijfelen, dan gaat Betalingsachterstanden.nl alsnog over tot plaatsing van de vermelding in het betalingsachterstandenregister. Blijkt dat de vermelding onjuist is, dan verwijdert Betalingsachterstanden.nl de vermelding of plaatst deze niet.
English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.